981 strana investitora dobili su tursko državljanstvo od promjene zakona

981 strana investitora dobili su tursko državljanstvo od promjene zakona фото

Od izmjene Uredbe o provedbi zakona o državljanstvu Turske 19. septembra 2018. godine 981 strana investitora, uključujući državljane SAD-a, Kanade, Kine, Rusije, Italije, Australije i Grčke, postali su turski državljani, navode podaci Generalne uprave za stanovništvo i državljanstvo Ministarstva unutarnjih poslova. Oko 2700 stranih investitora koji žele postati turski državljani uložili su investicije u ukupnoj vrijednosti od oko milijardu dolara. Prema tome, 981 od tih ulagača ima pravo postati turski državljani od objave regulatornih promjena u Službenom glasniku.

U skladu s uredbom, onima koji ulažu u osnovni kapital u tom obimu otvoren je put do državljanstva. Kupnja nepokretne imovine pod uvjetom da se neće prodavati tri godine ili preduzimati da se nepokretna imovina sa kondominiumom ili građevinskim službom neće prodati tri godine; stvaranje zaposlenja; deponovanje gotovine u bankama koje posluju u Turskoj pod uvjetom da se iznos ostavi tri godine; kupovina instrumenata javnog duga pod uvjetom da ih drže tri godine; ili sticanje udjela uzajamnog fonda sa nekretninama ili udjela uzajamnog fonda rizičnog kapitala pod uvjetom da se drže najmanje tri godine.

Turska je smanjila granice kako bi stranci mogli steći tursko državljanstvo kako bi potaknula ulaganja. Tako, stranci koji posjeduju nekretnine u Turskoj u iznosu od najmanje 250.000 dolara, umjesto prethodnog limita od milion dolara, sada mogu steći tursko državljanstvo. Prodaja stanova u Turskoj strancima pokazala je trend rasta od 2012. godine, godine kada je parlamentarni zakon stranim investitorima olakšao kupovinu nekretnina u zemlji.

 

Text preuzet i preveden sa DailySabah.com