Politika privatnosti

Politika privatnosti odnosi se na sve lične podatke i podatke dobijene ili korištene na ovoj web lokaciji, i svim web lokacijama na koje ova web stranica vodi.

Prikupljanje Vaših ličnih podataka

Informacije koje nam pružate pohranjujemo i obrađujemo na razini dovoljne zaštite .

Informacije ne pružamo trećim stranama, osim u slučajevima predviđenim turskim zakonom.

Od Vas možemo zatražiti podatke o kontaktima kao što su adresa e-mail, ime, broj telefona ili drugi kontakti neophodni za pružanje naših usluga.

Odbijanje pružanja ovih podataka dovoljan je uslov za odbijanje ili ukidanje pružanja svih ili dijela naših usluga. Radi vaše sigurnosti, ovi podaci se mogu automatski dobiti uz obavještavanje o Vama prije slanja zahtjeva.

Možemo kombinovai podatke koje ostavite na našoj web lokaciji sa ostalim informacijama koje dobivamo od Vas izvan web lokacije, ili od trećih strana kako bismo učinili da naša web lokacija, usluge ili ponuda djeluju efikasnije.

Ako nam dostavite svoje podatke, imate pravo uz prethodnu najavu provjeriti, promijeniti, ispraviti ili izbrisati ove podatke.

Zadržavamo pravo izbora načina i načina provjere podataka koje ste pružili. Provjera se vrši u okviru važećeg zakona države u kojoj ste koristili naše usluge.

Popunjavanjem naših elektronskih obrazaca, upitnika, prenošenjem podataka na druge načine, Vi pristajete na našu politiku privatnosti.

Upotreba Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke koristimo isključivo da bismo Vam pružili usluge navedene na našoj web lokaciji.

Vaše podatke posebno koristimo da bismo Vas kontaktirali na Vama prikladan način, pružili usluge i podršku, prenijeli korisne materijale, tehničke informacije itd.

Također Vas možemo kontaktirati radi pružanja informacija o proizvodima, uslugama, oglasima, takmičenjima i drugim događajima ili ponudama koje vas zanimaju. Imate pravo odlučiti i obavijestiti nas ako želite dobiti takve informacije tako što ćete ih zatražiti e-poštom, ili putem drugih komunikacijskih kanala naznačenih na našoj web stranici.

Dijeljenje Vaših ličnih podataka

Obavezujemo se da Vaše lične podatke nećemo prenositi drugim osobama, osim ako ne zatražite robu ili uslugu, čija implementacija zahtijeva kontaktiranje naših partnera ili dobavljača, uz Vaš prethodni pristanak za prenos takvih podataka.

U partnerstvu smo sa nezavisnim kompanijama radi pružanja usluga i isporuke dobara, usluga i rješenja našim kupcima. Naši partneri, dobavljači i ostali saradnici obvezuju se na čuvanje povjerljivosti podataka primljenih u naše ime, i ne koriste ih u bilo koje druge svrhe osim pružanja usluga našim klijentima.

Obavezujemo se da Vaše lične podatke koje ste naveli nećemo prenositi trećim stranama, osim za:

  • odgovaranje na formalni i pravno zahtjev vladinih agencija
  • praćenje normi zakona, sudskog naloga ili sudske odluke
  • pomoći u sprječavanju prevara, zaštititi prava i imovinu naše kompanije
  • zaštitu lične sigurnosti ili imovine naših zaposlenih, korisnika ili javnosti
  • obrada Vaše narudžbe, zahtjeva ili obrada naše fakture
  • transferi osobama ili kompanijama koje zapošljavamo za obavljanje internih operacija kompanije.
Sigurnost Vaših ličnih podataka

Garantujemo zaštitu podataka koje nam pružate, ali ne možemo garantovati da neće biti neovlaštenih pokušaja pristupa, alii dalje možete biti sigurni da činimo sve da zaštitimo Vaše lične podatke i spriječimo neovlašteni pristup odgovarajućim tehnologijama i internim procedurama.

Saglasnost za obradu podataka

Davanjem bilo kakvih ličnih podataka na našoj web stranici, svi naši klijenti jasno razumiju da je to neophodno za odgovarajući nivo pružanja deklarisanih usluga od nas i bezuslovno se slažu sa prikupljanjem i obradom takvih podataka u okviru politike privatnosti.

Imate pravo u bilo koje vrijeme odbiti naše usluge i izbrisati svoje podatke iz naše baze podataka – međutim, zadržavamo pravo pohranjivanja kontakata i ostalih podataka koje ste unijeli u arhive radi prikupljanja statističkih podataka i poboljšanja kvaliteta naših usluga.

Promjene politike privatnosti

Uslovi ove politike privatnosti su pravilo za prikupljanje i upotrebu svih podataka prikupljenih na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja uvjeta ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku. U slučaju bilo kakve materijalne promjene, mi ih objavljujemo i ažuriramo broj verzije u dokumentu. Izmjene politike privatnosti stupaju na snagu od trenutka objavljivanja na ovoj web stranici, a Vaše dalje korištenje naših usluga znači da prihvatate i pristajete na ove promjene.

Ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti, molimo Vas da svoje komentare ili prijedloge pošaljete e-poštom ili drugim komunikacijskim kanalima navedenim na ovoj web stranici.