Kongres o potencijalima eolske energije u Ankari

Kongres o potencijalima eolske energije u Ankari фото

Tursko udruženje za eolsku energiju (TWEA) održao je ove sedmice dvodnevni turski Kongres o energiji vjetra, u glavnom gradu Ankari.

Prema izjavi koju je objavila udruga, osmo izdanje kongresa koji je održano ove sedmice dalo je platformu za detaljnu raspravu o ulaganjima, tehnologiji i istraživanju i razvoju (R&D) u sektoru vjetroelektrane. Energetska efikasnost u praksi, potreban kapital i mogućnosti finansiranja i dodjela kapaciteta bit će među drugim temama za raspravu tokom kongresa.

Kongres će se također fokusirati na novu šemu zone obnovljivih izvora energije koja će olakšati daljnji razvoj vjetroelektrane, novu stratešku mapu puta za taj sektor i razvoj ove pod-industrije.

Osmi Kongres energije vjetra održao se uz doprinos Ministarstva energetike i prirodnih resursa, Ministarstva industrije i tehnologije i Regulatorne uprave za energetsko tržište (EMRA). Različite sjednice i sastanci okruglog stola tijekom kongresa imaju za cilj razmatranje problema i potencijala sektora kao i očekivanja za njegovu budućnost.

Povoljni geografski položaj Turske pruža potencijalni kapacitet za 48.000 megavata (MW) energije vjetra, navodi Ministarstvo energije i prirodnih resursa. Njime je cilj postići 20.000 MW instalirane snage u eolskoj energiji do 2023. godine, ranije je rekao Hakan Yıldırım, predsjednik TWEA-e. Trenutno u Turskoj više od 3.500 turbina proizvodi više od 7.600 MW od ovog izvora obnovljive energije.

 

Tekst preuzet sa https://www.dailysabah.com