Digitalno bankarstvo u Turskoj uvršteno je među prvake u EMEA regiji

Digitalno bankarstvo u Turskoj uvršteno je među prvake u EMEA regiji фото

Kao rezultat jedne od najsveobuhvatnijih i najobjektivnijih procjena digitalne zrelosti finansijskih institucija, Turska je proglašena jednom od pet prvaka u digitalnom bankarstvu u Evropi, Bliskom Istoku i Africi (EMEA), prema Deloitteu, jednom od najvećih svjetskih poreznih i konzultantskih firmi.

U svom izvještaju EMEA Digital Banking Maturity 2018, Deloitte je proveo sveobuhvatno mjerenje funkcionalnosti i preferencija klijenata u 248 financijskih institucija i 10 operatora financijskih tehnologija (fintechs) u 38 zemalja kako bi odvojio digitalne prvake od pametnih sljedbenika, usvojitelja i digitalnih korisnika.

U skladu s tim, u izvještaju se sugerira da banke na tržištima EMEA-e mogu biti podijeljene u četiri grupe, odnosno digitalne prvake, pametne sljedbenike, digitalne usvojitelje i digitalne korisnike.

Deloitte je definisao digitalne prvake kao finansijske institucije koje nude širok spektar funkcionalnosti relevantnih za klijente i uvjerljivo korisničko iskustvo (UX).

Prema izveštaju, Turska, zajedno sa Poljskom, Rusijom, Španijom i Švajcarskom, imenovana je u grupi za digitalne šampione.

"Pritisak okoline od preferencija kupaca [očekivanja u vezi sa uslugama] i pritisak konkurencije [digitalne 'trke oružja' koje su bankama omogućile da iskoriste digitalne kanale kao ključne konkurentne prednosti) su odgovorne za stvaranje digitalnih šampiona u EMEA-i," kaže Deloitteov izvještaj.

Takođe je rečeno da je penetracija internet bankarstva u visokoj korelaciji sa pristupom internetu, ali to ne objašnjava digitalnu zrelost.

U smislu preferencija klijenata, prema istraživanju, većina korisnika koji primaju bankarske usluge u Turskoj, oko 65 posto, koriste mobilno bankarstvo. Dok 21 posto korisnika preferira korištenje internet bankarstva, preostalih 14 posto još uvijek preferira korištenje podružnica banaka.

Što se tiče digitalizacije tradicionalnih bankarskih usluga, Turska, sa 50 posto, ostvaruje preko EMEA prosjeka od 40 posto.

U izvještaju se također navodi da je mješavina promjenljivih preferencija potrošača, konkurencije od fintech startupa i propisa poput revidirane Direktive o platnim uslugama Europske unije (PSD2) prisiljavala banke u EMEA regiji da razviju svoje digitalne mogućnosti, ali nisu sve preuzele na istom nivou.

Ukazujući na to da je pritisak na tržištu od strane kupaca i konkurenata stvorio digitalne prvake, u izvještaju se navodi da će "u bliskoj budućnosti PSD2 i fintechs povećati pritisak na tržištu koji će stvoriti nove mogućnosti za digitalne prvake".

Deloitte je takođe napomenuo da će "Open and Beyond" bankarstvo odlučiti ko će biti budući digitalni prvak. "Velika većina identifikovanih funkcionalnosti je oko digitalizacije tradicionalnih bankarskih proizvoda, ali digitalni prvaci su već postigli snažnu poziciju u bankarstvu" Open and Beyond ".

Komentarišući izveštaj, Deloitte Turska, viši partner i lider u sektoru finansijskih usluga Hasan Kılıç rekao je da su lideri digitalnog bankarstva direktno pogođeni faktorima okoline.

"Preferencije klijenata i pritisak na tržištu mogu dovesti do toga da se banke u tim zemljama okrenu razvoju digitalnih sposobnosti brže nego što klijenti očekuju. Dozrevanje digitalnog bankarstva u Turskoj potiče od pritiska kupaca i konkurencije između banaka da ponude bolje usluge. - više ih nije moguće samo nazvati 'bankama' - to će biti banke koje se mogu transformirati u različite platforme i pripremiti se na najbolji način za otvoreno i izvan bankarstva u budućnosti ', istaknuo je Kılıç.

U međuvremenu, zemlje poput Izraela, Irske, Islanda, Slovenije, Latvije, Kuvajta, Libana, Jordana, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) imenovane su u grupi "Digitalni sljedbenici".

Tekst preuzet i preveden sa DailySabah.com/finance